7/27/2558

PAIROJ TEERAPRAPA'S PORTFOLIO


Autobiography−


Bachelor and Master Degree in Visual Communication Design, Silpakorn University, Thailand
[ปริญาตรี และ ปริญญาโท ออกแบบนิเทศศิลป์ มัณฑนศิลป์ ศิลปากร กรุงเทพฯ ประเทศไทย]

Status− 

Active : Freelance Designer and Part-Time Tutor for many universities for the subject about how to design the Applied Thai Art. 
[เป็นนักออกแบบอิสระ และสอนพิเศษเกี่ยวกับการออกแบบให้มีลักษณะไทยประยุกต์ในระดับมหาวิทยาลัย]

− One of the founder of Thai Inspiration Group (Rang Bun Darn Thai) which has the objectives to promote the appreciation of Thailand local wisdoms, Thailand charms and its identity by using Graphic Design as the main core of knowledges. All the works of our group, although need a lot of efforts to promote and motivate people especially Thais to realize and have self appreciation of our own country value as “Being Thais” are voluntarily, self funded and non-profitable.
[เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มแรงบันดาลไทย (Rang Bun Darn Thai) มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องภูมิปัญญาไทย เสน่ห์ไทย และอัตลักษณ์ไทย โดยใช้กราฟิกดีไซน์เป็นองค์ความรู้หลัก ทำงานเพื่อส่วนรวมโดยไม่แสวงหากำไร ส่งเสริมให้คนเห็นคุณค่าในความเป็นตัวเอง นั่นคือความเป็นคนไทย] 

− Co-founder of the Siam Type Font Foundry (Crowdfunding Project) which is a collaborate group of Thai type designers to create and distribute its own fonts at a very reasonable price focusing on students and freelances, so to increase their opportunities to use quality legal copyrights fonts for their works.
[เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มเซียมไท้ (Siam Type Foundry) เป็นสำนักออกแบบตัวพิมพ์ที่จำหน่ายฟอนต์ในราคาย่อมเยา โดยคำนึงถึงนักศึกษา และFreelance ที่เพิ่งเริ่มต้นทำงาน ให้มีโอกาสใช้ฟอนต์ถูกต้องตามครรลอง จึงให้บริการฟอนต์ลิขสิทธิ์ในราคาต้นทุนตํ่า] 

− At the present, being one of the active designer to stimulate and support our “Being Thais” which is gradually upcoming mainstream in someday by using Graphic Design through many lectures and seminars.
[ปัจจุบันขับเคลื่อนกระแสไทยด้วยงานออกแบบกราฟิก ผ่านการบรรยายและสัมนาเชิงปฏิบัติการ]

Award− 

Silpatorn Artist Award 2015 ( Graphic Design)
[รางวัล : ศิลปินศิลปาธร สาขาเรขศิลป์ 2557]

Honor Award (Graphic Design) : Design of the year 2017
[รางวัล : นักออกแบบเกียรติยศ สาขากราฟิกดีไซน์ ปี 2560]


Exhibitions−

-Rang Bun Darn Thai , 2013 : Inspirational Thai Arts
-Siam App, 2014 : Inspirational Thai Arts 
-Zine, Tokyo, 2015 : Hand Crafted books from a Thai designer describes in his own way how Thai style would be.
-Kraft, 2015 : Hand Crafted books from a Thai designer describes in his own way how Thai style would be.
-Fark Thai, 2015 : Souvenirs and Gifts from the interpretational eyes of foreign tourists about “being Thailand”
- ชุมทางร้อยไทย : โครงการออกแบบงานร่วมสมัยจากต้นทุนศิลปวัฒนธรรมไทย จากหลากหลายสถาบันตามหลักคิด “แวดล้อมคือตัวตน” โดยความร่วมมือของกลุ่มเซียมไล้ และ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม (ม.ค. 2563)

 Lectures−

-Typography1-2 , Bangkok University
-Thai Art for Visual Communication Design, Silpakorn University

Workshops−

-Layout Composition ; 3 Degrees of Element, Office of Contemporary Art And Culture, Ministry Of Culture, Thailand(OCAC) 


Project 1
Category—
Poster

Client—
Five Star

Project title—
Fah Talai Jone

Description—
Retrospective Thai style for cinema poster design includes specific font type to flourish an indy Thai film which has full of its own characteristics.
[โปสเตอร์ในลักษณะย้อนยุคตามขนบเดิมของหนังไทยสมัยก่อน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของภาพยนตร์ ที่มีเอกลัษณ์เฉพาะตัวสูง]

Year—
2000 


Project 2
Category—
Calendar

Client—
The Chonabod Shop

Project title—
Saving Calendar

Description—
Apart from ordinary calendars; desktop, hanging, etc., now we have this function on communication devices like smart phones. So I have created a new calendar with money savings function which is not just telling the date like normal calendars but also showing the value of small coins that is getting smaller day by day that you will need them to use this calendar.
[นอกจากมีปฏิทินตั้งโต๊ะ ปฏิทินแขวน ที่ห้างร้านก็แจกให้ฟรี วันนี้ เราเดินทางมาถึงจุดที่มีปฏิทินอยู่ในทุกเครื่องมือสื่อสาร
Saving Calendar จึงเพิ่มfunctionใหม่ เป็นการเก็บออมเงินโดยละเรื่องการใช้งานปฏิทินเต็มรูปแบบเพราะว่าหาได้รอบตัวอยู่แล้ว ผู้ใช้ต้องสะสมเหรียญทุกขนาดราคา เพื่อส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของเศษเงินเหรียญ]

 
Year—
2011Project 3
Category—
Illustration

Client—
Designer of the Year Project

Project title—
Thai Graphic for Exhibition

Description—
My experiment to bring back the traditional Thai patterns and rearrange their elements to modernize the style, so to stimulate people in the society to change their attitudes that traditional could be contemporary in some way.
[ทดลองนำลายไทยมาจัดการใหม่เพื่อให้เห็นถึงอารมณ์ที่เปลี่ยนไปจาดขนบเดิม โดยมุ่งหวังให้คนในสังคมเปลี่ยนทัศนคติต่อลายไทยว่าไม่ใช่สิ่งที่เชย แต่เป็นงานที่ร่วมสมัยได้]

Year—
July, 2012
Project 4
Category—
Postcard

Client—
The Chonabod Shop

Project title—
Thai Astrology

Description—
Zodiac postcards with the design inspired by vintage matchbox front for collecting purpose. Since the real vintage matchboxes are rather expensive, these postcards could be the substitute for the less budget collectors, also could be sent as a normal postcard. 

[โปสการ์ดปีเกิด ออกแบบเป็นหน้าไม้ขีดโบราณเพื่อการสะสม เนื่องจากหน้าไม้ขีดเก่าราคาสูงจึงออกแบบใหม่ให้เก่า เพื่อจะได้สะดวกต่อการสะสมโดยมีราคาไม่แพงสามารถส่งเป็นโปสการ์ดได้ด้วย]

Year—
April, 2011


Project 5
Category—
One Sheet Promotion

Client—
Hub Ho Hin Film

Project title—
Mekhong Full Moon Party

Description—
Design of the Thai fonts for motion pictures to express the "Being Thai" style with fun postures of some characters (which could normally seen in real Thais in this country) in the films to make it more interesting.

[ชื่อภาพยนตร์ใช้อักษรไทยเพื่อสะท้อนความเป็นไทยมีความสนุกสนานจากท่าทางผู้แสดงในภาพตามนิสัยคนไทย]

Year—
2002
Project 6
Category—
Illustration

Client—
The Chonabod Shop

Project title—
Thai Graphic for Mirror Back

Description—
Applying design of Thai patterns to the new interpretations which could be used in souvenirs, in which these designs, at the back of small mirrors will be printed with Thai graphics.

[นำลายไทยมาประยุกต์ให้เห็นเป็นตัวอย่าง โดยประกอบเป็นของที่ระลึก เป็นกระจกเงาบานเล็กที่ด้าน
หลังจะเป็นกราฟิกไทย]

Year—
2015Project 7
Category—
Clip Art

Client—
The Center of Thai Inspiration

Project title—
THAI Clip Art

Description—
Design of Thai clip arts that prepared as the tool for supporting and being ease of use of any Thai graphic project, also a showing of priceless Thai traditional heritage.
[เตรียมชุดเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการใช้งานต่อยอด และแสดงถึงศักยภาพของกราฟิกไทย เครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการใช้งานต่อยอด และแสดงถึงศักยภาพของกราฟิกไทย]

Year—
2015Project 8
Category—
Logotype

Client—
Modern Vintage Turntable Store

Project title—
Logotype Set

Description—
Contemporary vintage logo design for a digital turntable shop that sells the new products but wants the look of the old day.
[ใหม่ผสมเก่า=โลโก้ร้านขายเครื่องเล่นแผ่นเสียงดิจิตอล]

Year—
2014


Project 9
Category—
Graphic Material

Client—
NAN Province

Project title—
NAN Nerb Nerb

Description—
Identity design of Nan, a province in Thailand that reflects its surroundings and the graphic that derives from the surroundings eventually could resonate well of Nan's identity.  
[อัตลักษณ์สะท้อนจากสิ่งแวดล้อมลอบตัว งานกราฟิกที่มาจากแวดล้อมจึงสะท้อนตัวตนความเป็นจังหวัดน่านได้ดี]

Year—
2015Project 10
Category—
Poster

Client—
TCDC

Project title—
Thai Inspiration Lecture

Description—
Awesome or Awful, 15 minutes makes a different.
[เจ๋ง หรือ เชย ต่างกันเพียง 15 นาที]
 

Year—
2013Project 11
Category—
Type Design

Client—
Five Star

Project title—
Fah Talai Jone

Description—
"Being Thais"  although hand drawn and rough but rather touching and sincere.
[มีความเป็นไทยวาดมือ ไม่ต้องเนี๊ยบ จะรู้สึกจริงใจ]

Year—
2001Project 12
Category—
Type Design

Client—
Designer’s Work

Project title—
Rojee : My Hand Writing Font

Description—
My handwriting, my font, easy feelings.
[ลายมือของฉัน สบายๆ]
Year—
2002 


Project 13
Category—
Type Design

Client—
Designer’s Work

Project title—
FahMai

Description—
The TEXT that stays in between and balanced along with a touch of Thai style, the result would be elegant.
[ตัวTextที่มีลักษณะไทยแบบไม่มากไม่น้อย ให้อารมณ์สง่างาม]

Year—
2002-2003


Project 14
Category—
Type Design

Client—
Designer’s Work

Project title—
Jickoh Art Di

Description—
My handwriting, my font, raw and straight forward.
[ลายมือของฉัน อารมณ์ดิบๆ]

Year—
2003


Project 15
Category—
Type Design

Client—
Five Star

Project title—
Mah Nakorn

Description—
Thai font design; simply ordinary, subtly humble and unaggressive.
[ธรรมดาที่สุดสงบเสงี่ยม ไม่ก้าวร้าว]

Year—
2004


Project 16
Category—
Type Design

Client—
CasaViva Magazine (Thai Edition)

Project title—
CasaVivaThai

Description—
Thai type design but Bodoni style
[ตัวพิมพ์ไทยสไตล์ Bodoni]

Year—
2006 


Project 17
Category—
Type Design

Client—
Five Star

Project title—
Nakorn Kasem

Description—
Thai font design; elegant but vintage back to the day of King Rama 7
[ไทย หรูหราย้อนอดีต สมัย ร.7]

Year—
2006 


Project 18
Category—
Type Design

Client—
Five Star

Project title—
Naresuan

Description—
Thai font design; strong and vigorous.
[ไทย เข้มแข็ง ฮึกเหิม]

Year—
2006

Project 19
Category—
Type Design

Client—
The Royal Chitralada Projects

Project title—
FahTaiMai

Description—
The TEXT that stays balanced in Thai style, the result would be graceful and can be used extensively by increasing the thickness. (light, regular and bold)
[ตัวTextที่มีลักษณะไทยแบบไม่มากไม่น้อย ให้อารมณ์สง่างาม เพิ่มนํ้าหนักตัวอักษรให้ครอบคลุมตามการใช้งาน (บาง ปกติ หนา)]

Year—
2010 


Project 20
Category—
Book Design

Client—
Zine Project Exhibition, Tokyo

Project title—
My Works

Description—
My only 5 hand made books in this world.
[หนังสือทำมือของ โรจ สยามรวย ๕ เล่มในโลก เท่านั้น!]

Year—
2014 
 
Project 21
Category—
Calendar

Client—
Communications Authority of Thailand

Project title—
Yesterday

Description—
When the communication developed, so the country does.
[เมื่อการสื่อสารเจริญขึ้น บ้านเมืองก็เจริญขึ้น]

Year—
1989
Project 22
Category—
Lettering Design

Client—
Central World

Project title—
Hope

Description—
For the melancholic moment, freshness and hope would be needed. Things will be better.
[ในบรรยากาศซึมเศร้า รั้วที่ล้อมสถานที่ๆถูกเผาจึงต้องการความสดใส และมีความหวัง มันต้องดีขึ้น]

Year—
2012Project 23
Category—
T-shirt Graphics

Client—
Designiti

Project title—
i love Bann Nork

Description—
Oil lantern is an icon for suburban life while fresh and full of colors is its beauty.
[ตะเกียงนํ้ามันก๊าดคือของใช้ในชนบท สีสดคือความงามแบบชาวบ้าน]

Year—
2012Project 24
Category—
Identity

Client—
Sawan Sumran Hotel

Project title—
Sawan Logotype

Description—
The mixture touch of Thai and Lao used in this font to reflect this hotel's location that situates on the Kong's riverside opposites to the Lao People' s Democratic Republic.
[ตัวอักษรสะท้อนอารมณ์ไทยและลาวผสมกัน เพื่อสะท้อนถึงที่ตั้งของโรงแรม ที่ตั้งริมแม่นํ้าโขงและฝั่งตรงข้ามคือสปป.ลาว]
Year—
2013
Project 25
Category—
Illustration

Client—
The Chonabod Shop

Project title—
Silk Screen Prints

Description—
My silk screen printings; hand screen printing of the new design but vintage look-alike to create the mood for the past, then make them real old by keeping them as original for years, to be used in later works like postcards, etc.
[พิมพ์ภาพด้วยเทคนิคSilk screen เป็นงานทำมือออกแบบใหม่ให้ดูเก่า สะท้อนอารมณ์ในอดีตเก็บเป็นต้นฉบับให้เก่าจริงเพื่อทำงานกราฟิกอื่นๆ เช่น postcard]

Year—
1998Project 26
Category—
Lettering Design

Client—
TMB Bank

Project title—
Smile with Number

Description—
Combination of numbers from my font design to create a human face.
[นําตัวเลขมาประกอบเป็นหน้าบุคคล]
Year—
2001Project 27
Category—
Calendar

Client—
Antalis

Project title—
Collaborate with Asian Designer

Description—
If the paper is exceptional, sometimes, the bad print could turn out to be a real accomplishment.
[ถ้ากระดาษดีจริง งานสิ่งพิมพ์ขยะก็จะกลายเป็นงานที่สวยงามได้]

Year—
2011
Project 28
Category—
Type Design

Client—
Siam Type Foundry

Project title—
Klinfolk

Description—
A touch of Thai and Lao countryside mood.
[ชนบทไทย+ลาว]

Year—
2015
Project 29
Category—
Leaflet

Client—
Rang Bun Darn Thai Group

Project title—
Leaflet

Description—
The more than 350 years old font has been applied and converted to electronic font type, then implement on an exhibition about the art works that create by inspiration from authentic Thai arts.
[ตัวอักษรสมัย 350 ปีก่อนถูกนํามาทำเป็นตัวพิมพ์อิเลคโทรนิค(ฟอนต์) และใช้กับงานนิทรรศการที่ให้แรงบันดาลใจ ที่มาจากต้นทุนศิลปะไทย]

Year—
2013ยังเขียนไม่เสร็จ หากว่างแล้วจะมารวบรวมต่อ ขอบคุณมากครับ
- ๑๐๐ แรงบันดาลไทย / ชนช้างกราฟิก / เดินทอดน่องส่องป้ายร้าน / ปุบปับทัวร์ / คายตะขาบ / เซียมไท้ / เซียมไล้ / Mutaru Project / อว. / ข้าวไทย / เดอะชนบท : มหาวิทยาลัยบ้านนอก